Utilizam cookie-uri pentru a oferi o experienta de cea mai buna calitate. Prin vizitarea acestei pagini web, acceptati folosirea cookie-urilor.
Programare online:

Radioterapie IMRT-VMAT

Radioterapie IMRT-VMAT

Ce este radioterapia şi la ce afecţiuni sunt recomandate şedinţele de radioterapie?

Radioterapia este o me­to­dă terapeutică care folo­seşte radiaţiile ionizante (ra­­­dia­ţii care au capacitatea de a distruge prin mecanisme directe şi indirecte celulele tumorale ma­ligne). Metoda terapeutică a fost folosită de mulţi ani în lume pentru tratamentul cancerului, dar progresele tehnice ale ultimilor 12-15 ani au făcut posibilă „o ţintire“ foarte exactă a tumorilor. Practic, creşterea gradului de precizie permite eliberarea către tumoră a unor doze de radiaţii eficiente fără a afecta major alte organe şi structuri sănătoase din jur. La ora actuală, cu tehnicile mo­derne de radioterapie - cum este şi cea folosită în Centrul de Radioterapie al Spitalului Sf. Nicolae, din Piteşti, putem controla cu foarte mare precizie doza care ajunge la nivelul tumorii şi mai ales - foarte important - dozele pe care le primesc structurile şi organele din jurul tumorii, astfel încît pacientul primeşte o doză de iradiere eficientă, avînd cer­ti­tu­dinea că nu sînt afectate major organele învecinate. Trata­men­­tul facilitat de o asemenea tehnică este practic personali­zat pentru fiecare pacient în parte. Centrul nostru poate, practic, trata aproape toate formele de tumori maligne solide. 

Cât de performant este aparatul de radioterapie din Centrul Medical Sfântul Nicolae?

Aparatul este un ac­ce­lerator de particule Elekta Synergy cu un colimator Agility MLC - este un aparat care permite personalului medical să conceapă planuri de tra­ta­ment perfect adaptate fie­cărui pacient. Sistemele de siguranţă şi sistemele de asigurare a calităţii radiotera­piei sînt, prac­tic, cele mai moderne, iar sis­temele de verificare imagis­tică permit ve­ri­ficarea periodică a statusului răspunsului tumorii la trata­ment, astfel încît, dacă pe parcursul iradierii se produc modificări la nivelul tumorii, planul de tratament să poată fi ajustat „în timp real“.

Este singurul aparat din judeţ. Câţi pacienţi pot beneficia de aceste şedinţe, pe zi, dar într-o lună?

Un asemenea aparat per­mite iradierea a 60-70 pacienţi în fiecare zi. Nu pot să precizez cîţi pacienţi pot be­neficia lunar de radioterapie, deoarece nu­mărul de şedinţe pe care tre­buie să le facă un pacient variază în funcţie de tipul şi localizarea tumorii, condiţii patologice asociate şi intenţia radioterapiei. Se poate estima că, lunar, pot primi radioterapie în centrul nostru aproximativ 60-70 pacienţi. Radioterapia se efectuează fracţionat, 1 frac­ţie/zi, timp de 5 zile/ săptămînă, numărul total de fracţii re­co­man­date unui pacient putînd să variaze între 10 şi 36. De aceea, nu vă putem da decît estimări.

Care este modalitatea prin care un pacient poate beneficia de tratament prin radioterapie?

Un pacient beneficiază de radioterapie dacă  are diagnos­tic de cancer şi are indicaţia - din partea unui oncolog me­dical - pentru radioterapie. Ori­cum, orice pacient care este consultat în centrul nostru de către oricare dintre colegi va fi ulterior discutat în cadrul Co­misiei Oncologice şi, abia după ce se va identifica cea mai bună soluţie pentru fiecare pacient, acesta va începe tra­tamentul. În radioterapie, co­la­-
bo­rarea între radiotera­pe­ut şi oncologul medical este cru­cia­lă, deoarece cele mai multe terapii ale cancerului presupun o sincronizare a celor două specialităţi pentru a genera cea mai bună soluţie pentru pa­cient.

Cât costă o şedinţă?

În ceea ce priveşte costu­rile, radioterapia este scumpă. Costurile sînt mari, dar fiind vorba de cancer - ele sînt su­por­­­tate în totalitate de Casa de Asigurări de Sănătate. Mana­ge­mentul centrului se află în negocieri avansate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Argeş şi înţeleg că avem tot suportul dînşilor, astfel încît, în cursul lunii noi­embrie, să înceapă deru­larea activităţii prin siste­mul de asi­gu­rări de sănătate, astfel încît costul suportat de pacient să fie 0.

Pot veni şi pacienţi din alte judeţe?

Radioterapia, nu doar în România, ci în toate ţările din lume, este o specialitate care funcţionează zonal - niciun stat din lume nu îşi permite la ora actuală un centru de radiote­ra­pie în fiecare regiune. Prin ur­mare, cu bilet de trimitere de la medicul oncolog medical şi după evaluarea în Comisia Oncologică a centrului, orice pacient care este diagnosticat cu cancer din România poate beneficia de radioterapie în centrul nostru. 
Categorii: Servicii medicale
© 2023 Centrul medical Sfântul Nicolae.   Toate drepturile rezervate.Termeni si conditiiANPCHosted by MioriticHost.com